top of page
Veronika Psotková

VERONIKA PSOTKOVÁ
autorské grafiky a objekty

Veronika Psotková je známá svými drátěnými instalacemi ve veřejném prostoru a s jejími exteriérovými instalacemi se diváci mohli setkat i v rámci sezónních  exteriérových výstav (Akvabely, Železniční most v Praze, 2015 – 2016, Velké prádlo, nádvoří Novoměstská radnice, Praha, 2015, v Trutnově v rámci projektu Sochy ve městě: Velké prádlo 2017, Napojení, 2019 a další).

Tvorba Veroniky Psotkové je založena na principech realistického figurálního sochařství. Od roku 2007 vytváří drátěné sochy z rabicové sítě. V současné době si autorka oblíbila galerijní prostředí. (Výstava Spolu, DOX, 2019, nebo DIVE-IN, (A)VOID Gallery, 2021).

Prostor galerie dopřává Veronice Potkové možnost stále víc experimentovat. Umělé, většinou barevné světlo hraje zásadní roli. Autorka vědomě pracuje s konkrétní architekturou výstavního prostoru.

Pro naše prostory připravila Veronika v tuto chvíli jedinečnou výstavu autorských digitálních grafik, které vycházejí z původních skic a vizualizací pro její sochařské instalace z posledních let.

Menší grafiky reflektují práce z let 2016 - 2019, kdy se autorka zabývala zejména glosami ze života ženy a matky a již dříve je vystavila pod názvem “Dětský koutek”. Instalace, ze kterých tyto skicy vycházejí jsou: “Euforie”, “Napojení”, “V prostoru”, “Mom’s Coffee”.

Velkoplošná grafika v horním prostoru sálu je podoba řešení “Oltáře Sv. Josefa” ve skicách pro kostel Sv. Josefa ve Slavětíně u Trutnova, který byl instalován v říjnu 2020, odvozeny jsou pak grafiky “Andělské odpoledne”. A sestavu doplňuje foto z realizace.

Třetím celkem jsou pak grafiky z cyklu DIVE-IN, vytvořené pro kobku na Pražské náplavce (A)void Gallery v únoru 2021, podle nichž pak vznikla i stejnojmenná realizace (viz fotografie u baru).

plastiky:       “Spojenci”, 2019, rabicová síť, “Lenochod”, 2015, rabicová síť

MgA., Mgr. Veronika Kudláčková Psotková

*1981, Opava

veronikapsotkova.net

Veronika Psotková na Dvorečku v Dýšině
bottom of page